Od podpore pri
učenju do samostojnega učenja s pomočjo
umetne inteligence

Prilagojene
učne poti

Prilagajanje učnih vsebin posamezniku glede na njegove potrebe in sposobnosti.

Takojšnje povratne informacije

Povratne informacije in analiza ocenjevanja pomagajo razumeti ter odpraviti pomanjkljivosti v znanju.

Prilagodljivost podajanja vsebine

Omogočeni so prilagojeni načini podajanja vsebine glede na preference in potrebe uporabnika (različni učni stili, težavnostne stopnje…).

Prilagodljivi učni načrti

Individualna prilagoditev

Individualizacija učnega načrta omogoča prilagoditev poučevanja in lažje doseganje učnih ciljev za posameznika ali skupine.

Dinamično sodelovanje

Skupno ustvarjanje in izvajanje učnih načrtov z možnostjo medpredmetnega povezovanje, kar naredi učno vsebino še bolj zanimivo in razumljivo.

Podpora novim strategijam učenja

Obrnjeno učenje

Učenci si doma ogledajo videoposnetke ali druge vire, v razredu pa rešujejo naloge in projekte pod vodstvom učitelja.

Projektno učenje

Učenci delajo na dolgoročnih projektih, ki zahtevajo raziskovanje, sodelovanje in reševanje realnih problemov.

Mikroučenje

Učenje preko kratkih, ciljno usmerjenih enot ali aktivnosti, ki jih je mogoče hitro osvojiti.

Igrifikacija

Uporaba elementov iger (točkovanje, nivoji, nagrade) v učnem procesu za povečanje motivacije in angažiranosti študentov.

Vključevanje novih strategij učenja spodbuja razvoj kritičnega mišljena, razvija kreativnosti pri reševanju problemov in pripomore k izboljšanju učnih rezultatov.

Vseživljenjsko učenje

Izvajanje tečajev, seminarjev ali delavnic omogoča razvoj različnih spretnosti in veščin ne glede na strukturo udeležencev v skupini.

Total: 17 Courses View all

4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Business & Marketing
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Computer Science
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Business & Marketing
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours